Tuesday, January 11, 2011

Kewujudan

Setengah manusia berkata bahawa dirinya berTuhan,
Yang berKuasa lagi Menentukan,
Tapi menyembah hanya sekali dalam sesuatu keadaan,
Hanya ketika datang masalah yang menyusahkan,
Meratap merayu memohon pertolongan,
Mengharap masalah dapat diselsaikan,


Beginikah akhlah orang yang mempunyai tuhan,
Meletakkan kewujudan pada tempat yang ditentukan.
Tampa rasa malu dan juga segan,
Kepada Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. 


zuhair irfan 

No comments:

Post a Comment