Friday, January 28, 2011

Bekalan

Sesungguhnya  setiap perjalanan musafir mustahil tidak mempunyai bekalan. 
Justeru itu, sediakanlah bekalan musafirmu semasa hidup di dunia untuk 
menempuhi perjalanan ke alam akhirat.

No comments:

Post a Comment